Auteur

Het archief van de KVBK 1865-2001

  • Verslagen (1865-1902) nog niet beschikbaar, volledige publicatie volgt uiterlijk Q2 2024
  • Orgaan van de VBK (1902-1968) nu beschikbaar van 1948-1968, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q1 2024
  • Wetenschappelijk jaarberichten (1905-1967) nu beschikbaar van 1947-1967, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q3 2024
  • Mars in Cathedra (1969-1997) vink hiernaast
  • Jaarboeken (1997-2002) vink hiernaast
  • Bijzondere uitgaven vink hiernaast
Vanaf 1972 is de KVBK ook uitgever van de Militaire Spectator, zie daarvoor www.militairespectator.nl
332 resultaten. Pagina 7 van 28.
Mars in Cathedra 43 Mars in Cathedra 43 Nieuw concept voor de verdediging van Europa?
Mars in Cathedra 42 Mars in Cathedra 42 Maritieme ontwikkelingen
Mars in Cathedra 41 Mars in Cathedra 41 Kauffmann: Die Luftbeweglichkeit des deutschen Heeres;  von Meijenfeldt: Nucleaire opvattingen binnen en buiten de landsgrenzen
Mars in Cathedra 40 Mars in Cathedra 40 Gonsalves: Recente ontwikkelingen in het humanitaire oorlogsrecht; Dodd: NATO defends the free world
Mars in Cathedra 39 Mars in Cathedra 39 Vroman: Het onroerend goed als duurzaam middel voor de bedrijfsvoering van de krijgsmachtdelen; Dodd: The Canadian Defence Forces. A review
Mars in Cathedra 38 Mars in Cathedra 38 De Franse en de Duitse Generale Staf 1640-1945
Mars in Cathedra 37 Mars in Cathedra 37 World War Two and the decline of the West in Asia
Mars in Cathedra 36 Mars in Cathedra 36 van der Post: De Noord-Atlantische Verdrags Organisatie 1977 - Een momentopname op een tweesprong; Droste: Geloofwaardigheid van de NAVO onder invloed van het Eurocommunisme
Mars in Cathedra 35 Mars in Cathedra 35 Soviet theatre forces in Europe and ’combined-arms’ concepts
Mars in Cathedra 34 Mars in Cathedra 34 van Eekelen: Onderhandelingen over de veiligheid van Europa; Dodd: A report from South Africa
Mars in Cathedra 33 Mars in Cathedra 33 Gasteyger: Europe and the future of communism; Toorenvliet: Montenegrijnen hielden altijd woord
Mars in Cathedra 32 Mars in Cathedra 32 Shimshoni: Het Arabisch-lsraëlische conflict; Dodd: The Royal Army Ordnance Corps