Privacy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 2 januari 2023.

De KVBK hecht veel waarde aan uw privacy. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van de KVBK. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het privacybeleid. Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gegevens van leden
Bij aanmelding als KVBK-lid vragen wij om de volgende gegevens:

  • Naam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Rekeningnummer

Een nieuw lid krijgt na aanmelding een uniek lidnummer toegewezen. De aangeleverde gegevens worden gebruikt voor de verzending van de Militaire Spectator en verenigingscorrespondentie, waaronder de jaarlijkse factuur. Wij communiceren bij voorkeur via e-mail, en sturen alleen (administratieve) correspondentie via de post aan die leden die aangeven deze niet via e-mail te willen ontvangen. Onze nieuwsbrief, met onder meer de aankondigingen voor evenementen wordt alleen verstuurd via e-mail. Uiteraard kunt u aangeven als u deze nieuwsbrief niet wenst te ontvangen. In dat geval sturen wij u alleen de administratieve berichten digitaal. 

Het is te allen tijde mogelijk om uw gegevens en voorkeuren te wijzigen. U kunt ons daarvoor bereiken via onze contactpagina of via e-mail (ledenadministratie@kvbk.nl). Wijzigingen en opzeggingen worden direct gemuteerd. Bij opzeggingen geldt wel de in onze statuten vastgestelde opzegtermijn. 

Uw gegevens worden opgeslagen in een softwareprogramma voor verenigingsadministratie. De KVBK gebruikt hiervoor Conscribo. Maandelijks wordt een mutatieoverzicht gemaakt, dat beveiligd wordt opgeslagen en na drie jaar wordt vernietigd. De toegang tot deze gegevens is beperkt tot de bestuursleden die hier vanwege hun functie direct toegang tot moeten hebben. Het bestuur maakt maandelijks een export van het ledenbestand ten behoeve van de verzending van de Militaire Spectator. Dit wordt verstrekt aan de bureauredactie van de Militaire Spectator en gedeeld met drukkerij Giethoorn/ten Brink. Verzending gebeurt via een beveiligde verbinding.

Gegevens van nieuwsbrieflezers
Onze nieuwsbrief is ook beschikbaar voor niet-leden. Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen wij alleen om uw e-mailadres. Dit slaan wij op in onze ledendatabase met een uniek nieuwsbrieflidnummer. Wij gebruiken uw e-mailadres alleen voor de verzending van de nieuwsbrief. 

Gegevens van deelnemers aan evenementen
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze activiteiten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Welke gegevens wij vragen is afhankelijk van de locatie en het soort evenement. Wij vragen altijd alleen die gegevens die wij daadwerkelijk nodig hebben om uw deelname te bevestigen, u deel te kunnen laten nemen aan het (online) evenement, de toegang te kunnen verschaffen tot de locatie en u op de hoogte te houden van de details van het evenement. Deze gegevens worden automatisch opgeslagen in het beveiligde webformulier van onze website dat na afloop van het evenement wordt leeggemaakt. Kort voor het evenement downloaden wij de aanmeldingen uit het webformulier. Deze download wordt na het evenement nog maximaal één jaar bewaard voor evaluatiedoeleinden en daarna vernietigd. 

Communicatie

Wanneer u e-mail naar ons verzendt wordt deze op een beveiligde mailserver bewaard. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Ook deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van onze webhost (Emble) of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit te genereren.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, anders dan beschreven in dit privacybeleid. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Alle bestuursleden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen voorkeuren / uitschrijven evenement nieuwsbrief

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie hiervoor onze contactpagina.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens op onze contactpagina.