Militaire Spectator

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw geeft de KVBK de Militaire Spectator uit. Dit militair-wetenschappelijke blad verscheen voor het eerst in 1832 en is daarmee het oudste tijdschrift dat in Nederland verschijnt. Iedere maand bevat het artikelen over (inter)nationale veiligheid, de organisatie, de inzet en het optreden van de krijgsmacht, opiniestukken en boekrecensies. Op de website www.militairespectator.nl zijn alle exemplaren van de Militaire Spectator van 1832 tot nu digitaal te raadplegen. Leden van de KVBK krijgen de Militaire Spectator thuis gestuurd.

 

 

Militaire Spectator.jpg
www.militairespectator.nl