Over de KVBK

De doelstelling van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (Engelse naam: Royal Netherlands Society for War Studies) is om – in de ruimste zin – de krijgswetenschap te bevorderen. De vereniging wil hiertoe een platform bieden aan militairen, academici, beleidsmakers, studenten en andere geïnteresseerden, waarbinnen ontwikkelingen op het gebied van vrede en veiligheid aan de orde komen.

Deze wens gaat terug tot het jaar 1865, toen zestien officieren de vereniging oprichtten. Zij waren verontrust over de kwaliteit van de krijgsmacht en het gebrek aan publieke interesse voor nationale defensieaangelegenheden. De vereniging maakte een vliegende start en kende na een jaar al meer dan 600 leden. In 1965, een eeuw na de oprichting, werd aan de KVBK het predicaat ‘koninklijk’ verleend.

Sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw geeft de KVBK de Militaire Spectator uit. Dit militair-wetenschappelijke blad verscheen voor het eerst in 1832 en is daarmee het oudste tijdschrift dat in Nederland verschijnt. Iedere maand bevat het artikelen over (inter)nationale veiligheid, de organisatie, de inzet en het optreden van de krijgsmacht, opiniestukken en boekrecensies. Naast de papieren editie zijn op de website www.militairespectator.nl alle exemplaren van de Militaire Spectator van 1832 tot nu digitaal te raadplegen.

Vandaag de dag organiseert de KVBK gemiddeld zes keer per jaar een lezing met discussie, die verzorgd wordt door academici, militairen, politici of wetenschappers uit binnen- en buitenland. Daarnaast wordt ieder jaar een battlefield tour georganiseerd, die de leden van de KVBK naar een militair historische plaats van betekenis binnen of net buiten Nederland brengt. De vereniging kent ieder jaar de KVBK-scriptieprijs toe aan de beste krijgswetenschappelijke bachelor- en masterscriptie die binnen de Nederlandse Defensieacademie worden geschreven.

De KVBK bestaat uit een uniek netwerk van mensen die zich professioneel of uit belangstelling bezighouden met veiligheid en de krijgsmacht. De vereniging kent momenteel ruim 1.000 leden. 

Word lid van de KVBK!