Auteur

Het archief van de KVBK 1865-2001

  • Verslagen (1865-1902) nog niet beschikbaar, volledige publicatie volgt uiterlijk Q2 2024
  • Orgaan van de VBK (1902-1968) nu beschikbaar van 1948-1968, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q1 2024
  • Wetenschappelijk jaarberichten (1905-1967) nu beschikbaar van 1947-1967, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q3 2024
  • Mars in Cathedra (1969-1997) vink hiernaast
  • Jaarboeken (1997-2002) vink hiernaast
  • Bijzondere uitgaven vink hiernaast
Vanaf 1972 is de KVBK ook uitgever van de Militaire Spectator, zie daarvoor www.militairespectator.nl
332 resultaten. Pagina 9 van 28.
Mars in Cathedra 19 Mars in Cathedra 19 De ambivalentie van de buitenlandse politiek van de Sovjet-unie - Een aantal praktische en ideologische aspecten
Mars in Cathedra 18 Mars in Cathedra 18 Lind: Sovjetrussische maritieme vredesstrategie en de Indische Oceaan; van der Graaf en Tomasso: Gedachten over de instelling van een „hoogste vorming”, voor (aanstaande) militaire topfunctionarissen
Cover 17 Mars in Cathedra 17 De mensen in de organisatie
cover 13 Mars in Cathedra 16 Kooy: Kosmos en mens; Humphreys: Mutual and balanced force reductions 
Mars in Cathedra 15 Mars in Cathedra 15 Zurcher: China's ontwikkeling als wereldmacht; van Dijken: Contra-guerilla; Wenders: De Nederlandse defensiesector: een evaluatie van zijn macro-economische invloed 
Mars in Cathedra 14 Mars in Cathedra 14 von Meijenfeldt en Volten: De betekenis van militaire middelen in het internationale politieke verkeer;  van Asbeck: De wereld van de civiele verdediging; Roos: Een nieuwe uitdaging voor de krijgswetenschap: studie betreffende de plaats van automatisering in de krijgsmacht 
cover 13 Mars in Cathedra 13 Kooy: Kosmos en mens; Humphreys: Mutual and balanced force reductions 
Mars in Cathedra 12 Mars in Cathedra 12 Dodd: The Royal Navy of the seventies; Cayaux: Ondermijnende activiteiten ten aanzien van de krijgsmacht;  van der Moer: Toespraak ter gelegenheid van de beëdiging van beroepsofficieren der Koninklijke Marine 
grensverkenning Een grensverkenning Oratie KVBK-leerstoel: bijzonder hoogleraar in het militair recht
Mars in Cathedra 11 Mars in Cathedra 11 van Bergeijk: De zeemijnenoorlog; Segers: De mens in de strijdkrachten in de 70'er jaren;  van Lent: Doel en plaats van de militaire belangenverenigingen; van Valderen en Brouwer: De tegenstelling tussen "Fach- und Fuhrungsdenken" 
Mars in Cathedra 10 Mars in Cathedra 10 Felix: Guerilla; Alting van Geusau, Bindels en Leeflang: De bestuursvorm van het Nederlandse defensie-apparaat; Duyverman: Reactie op 'De bestuursvorm van het Nederlandse defensie-apparaat';  
Mars in Cathedra 9 Mars in Cathedra 09 Walraven: Ergonomie; Wenders: Studie betreffende de voor- en nadelen van een vrijwilligers- resp. een kadermilitiekrijgsmacht en de gewenste personele samenstelling van de Nederlandse krijgsmachtdelen; Snapper: Gedachten over militaire weerbaarheid