Auteur

Het archief van de KVBK 1865-2001

  • Verslagen (1865-1902) nog niet beschikbaar, volledige publicatie volgt uiterlijk Q2 2024
  • Orgaan van de VBK (1902-1968) nu beschikbaar van 1948-1968, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q1 2024
  • Wetenschappelijk jaarberichten (1905-1967) nu beschikbaar van 1947-1967, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q3 2024
  • Mars in Cathedra (1969-1997) vink hiernaast
  • Jaarboeken (1997-2002) vink hiernaast
  • Bijzondere uitgaven vink hiernaast
Vanaf 1972 is de KVBK ook uitgever van de Militaire Spectator, zie daarvoor www.militairespectator.nl
332 resultaten. Pagina 8 van 28.
Mars in Cathedra 31 Mars in Cathedra 31 (2 pags ontbreken) Duitsland, Rusland en het „Hoffmann-plan”. Toedracht en nasleep van een tweefrontenoorlog; 
Mars in Cathedra 30 Mars in Cathedra 30 Beschouwingen over het militaire dienstbevel, oratie
Mars in Cathedra 29 Mars in Cathedra 29 Hidma: Enkele aspecten van de keuze van de opvolger F-104G; Dodd: Craftsmen all - The Corps of Royal Electrical and Mechanical Engineers
Mars in Cathedra 28 Mars in Cathedra 28 Alting von Geusau: Het einde van de tegenstelling oorlog versus vrede; Bestuur KVBK: Kader-militieleger of vrijwilligerskrijgsmacht; input t.bv. commissie Mommersteeg Walthuis: De kernwapens in de Franse defensiepolitiek
Mars in Cathedra 27 Mars in Cathedra 27 Teitler: Professie, autonomie, tijdperspectief - Een vergelijkend onderzoek naar de opkomst van het luchtwapen; Dodd: Horses for all seasons — The Royal Army Veterinary Corps Centre
Mars in Cathedra 26 Mars in Cathedra 26 RAF Aerospace Briefing Team: Military applications of space; Evenhuis: De nucleaire proliferatie — Van „balance of terror” naar de terreur van de onevenwichtigen?
Mars in Cathedra 25 Mars in Cathedra 25 Evenhuis: De Byzantijnen en hun geheime (petroleum)wapen; Dodd: Britain’s contribution to the defence of the Central Region
Mars in Cathedra 24 Mars in Cathedra 24 Teitler: De professionalisering van het militaire leiderschap; Dodd: Wagon wheels - A review of the British Royal Corps of Transport
Mars in Cathedra 23 Mars in Cathedra 23 Evenhuis: Normandië 1944 en Gallipoli 1915; Korving: Spelen tactische nucleaire wapens nog een rol in de NAVO-afschrikking? Walthuis: Het Spesiale Diensbataljon van de Suid-Afrikaanse Weermag
Mars in Cathedra 22 Mars in Cathedra 22 Kozlowski: Der polnische Kraftaufwand an den Fronten des Zweiten Weltkrieges und der Beitrag Polens zum Sieg über Hitler-Deutschland; Dodd: A European nuclear force? A British view
Mars in Cathedra 21 Mars in Cathedra 21 Thomas en Baaij: Strategische mobiliteit Verhoeff: De vestingbruid
Mars in Cathedra 20 Mars in Cathedra 20 Daniels en van de Sandt: De opleiding tot beroepsofficier KL en KLu — Militaire en wetenschappelijke aspecten; Smit: Het ethische aspect van militair leiderschap