Auteur

Het archief van de KVBK 1865-2001

  • Verslagen (1865-1902) nog niet beschikbaar, volledige publicatie volgt uiterlijk Q2 2024
  • Orgaan van de VBK (1902-1968) nu beschikbaar van 1948-1968, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q1 2024
  • Wetenschappelijk jaarberichten (1905-1967) nu beschikbaar van 1947-1967, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q3 2024
  • Mars in Cathedra (1969-1997) vink hiernaast
  • Jaarboeken (1997-2002) vink hiernaast
  • Bijzondere uitgaven vink hiernaast
Vanaf 1972 is de KVBK ook uitgever van de Militaire Spectator, zie daarvoor www.militairespectator.nl
332 resultaten. Pagina 4 van 28.
Mars in Cathedra 79 Mars in Cathedra 79 Deterrence and Defence in Central Europe in the post-INF era
Mars in Cathedra 78 Mars in Cathedra 78 Terugkijken naar de toekomst
Mars in Cathedra 77 Mars in Cathedra 77 Hoeveel defensie is genoeg voor de Sovjet-unie?
Mars in Cathedra 76 Mars in Cathedra 76 de Vos: België en het ontstaan van de Westeuropese Unie;  Farndale: The conduct of battle at the operational level, after the INF-agreement in the next decade.
Mars in Cathedra 75 Mars in Cathedra 75 Berkhof: Het verdrag over de eliminatie van wapens voor de middellange en korte afstand; Lind: Maritieme aspecten van de Golfoorlog; van Leeuwen: Belangen in de Golfoorlog; Jansen: Religieuze aspecten in de Golfoorlog.
Mars in Cathedra 74 Mars in Cathedra 74 Reynolds: The strategie importance of NATO's Southern flank; Trupiano: The relevance of NATO's Southern regio; Hubner: Military-operational aspects and Southern flank security; Zeilinger: Die Rolle des Hubschraubers im modernen Gefecht.
Mars in Cathedra 72 Mars in Cathedra 72 Petersen: NATO’S northern flank: political and economie perspectives; Pruijs: De verdediging van de Noordflank is meer dan de verdediging van Noord-Noorwegen; Lamers: De militaire situatie op de Noordflank.
Mars in Cathedra 73 Mars in Cathedra 73 Crises en crisisbesluitvorming: „the military way"
Mars in Cathedra 71 Mars in Cathedra 71 (2 pagina's ontbreken) Kwant: Maatschappelijke waardering voor het militaire beroep; Klinkert: Internering van vreemde militairen in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog
Mars in Cathedra 70 Mars in Cathedra 70 Zaalberg: Militaire geneeskunde in de 20e en 21e eeuw; Huyser: De NAVO naar 2000. Conceptuele ontwikkelingen; de Ruiter: Consensus in het Nederlandse veiligheidbeleid
Mars in Cathedra 69 Mars in Cathedra 69 Coolen: De rechtsbescherming van de militair tegen onjuist bestuur, inaugurele rede; Spoelstra: Nederland en de grenzen van de NAVO
Mars in Cathedra 68 Mars in Cathedra 68 Verkenningseenheden, waarheen?