Auteur

Het archief van de KVBK 1865-2001

  • Verslagen (1865-1902) nog niet beschikbaar, volledige publicatie volgt uiterlijk Q2 2024
  • Orgaan van de VBK (1902-1968) nu beschikbaar van 1948-1968, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q1 2024
  • Wetenschappelijk jaarberichten (1905-1967) nu beschikbaar van 1947-1967, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q3 2024
  • Mars in Cathedra (1969-1997) vink hiernaast
  • Jaarboeken (1997-2002) vink hiernaast
  • Bijzondere uitgaven vink hiernaast
Vanaf 1972 is de KVBK ook uitgever van de Militaire Spectator, zie daarvoor www.militairespectator.nl
332 resultaten. Pagina 5 van 28.
Mars in Cathedra 67 Mars in Cathedra 67 Amfibische strijdkrachten
Mars in Cathedra 66 Mars in Cathedra 66 (laatste 2 pagina's ontbreken) De legerkorpsluchtverdediging in de jaren '90
Mars in Cathedra 65 Mars in Cathedra 65 Bertram: The Strategie Defense Initiative; Damen en Dekker: Is Afghanistan een tweede Vietnam?; de Hartog: De erewoordverklaring van 14 juli 1940 en het Verzetsherdenkingskruis  
Mars in Cathedra 64 Mars in Cathedra 64 Berkhof: President Reagan’s Strategie Defense Initiative: implications for West European security;  Klumper: Krijgsmacht, politiek en militaire professie. Voorbij dilemma, doch nieuwe complexiteit,
Mars in Cathedra 63 Mars in Cathedra 63 Blik in de smidse. Opmerkingen over het Nederlandse legervormingssysteem
Mars in Cathedra 62 Mars in Cathedra 62 van Nassau en Mulder: Midden-Amerika: een brandhaard voor de jaren '80?;  Vaessen: Flexibiliteit van zeemacht: Sovjet-russische maritieme expansie
Mars in Cathedra 61 Mars in Cathedra 61 Strategische problemen van het Midden-Oosten
Mars in Cathedra 60 Mars in Cathedra 60 Kuijpers: Oefening Atlantic Lion;  Rozemond: Westeuropese veiligheidspolitiek?  
Mars in Cathedra 59 Mars in Cathedra 59 Het militaire gebruik van de ruimte
Mars in Cathedra 58 Mars in Cathedra 58 Pantserbestrijding in de jaren '90
Mars in Cathedra 57 Mars in Cathedra 57 Noodwetgeving, in het bijzonder van belang voor de krijgsmacht
Mars in Cathedra 56 Mars in Cathedra 56 Defence planning and the Falklands experience