Auteur

Het archief van de KVBK 1865-2001

  • Verslagen (1865-1902) nog niet beschikbaar, volledige publicatie volgt uiterlijk Q2 2024
  • Orgaan van de VBK (1902-1968) nu beschikbaar van 1948-1968, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q1 2024
  • Wetenschappelijk jaarberichten (1905-1967) nu beschikbaar van 1947-1967, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q3 2024
  • Mars in Cathedra (1969-1997) vink hiernaast
  • Jaarboeken (1997-2002) vink hiernaast
  • Bijzondere uitgaven vink hiernaast
Vanaf 1972 is de KVBK ook uitgever van de Militaire Spectator, zie daarvoor www.militairespectator.nl
332 resultaten. Pagina 6 van 28.
Mars in Cathedra 55 Mars in Cathedra 55 Pacifisme en neutralisme in Europa
Mars in Cathedra 54 Mars in Cathedra 54 Command, Control, Communications and Intelligence
Mars in Cathedra 53 Mars in Cathedra 53 Defensieresearch en bewapening
Mars in Cathedra 52 Mars in Cathedra 52 van Staden: Wapenbeheersing: een blik terug;  Berkhof: Onderhandelen over kernwapens. Mogelijkheden en beperkingen
Mars in Cathedra 51 Mars in Cathedra 51 Kramer: De NAVO en de gevolgen van een onderbreking in de olieaanvoer;  Apel: Einigkeit und Zusammenarbeit, Voraussetzung unserer Sicherheit
Mars in Cathedra 50 Mars in Cathedra 50 Droste: Luchtsteun aan landstrijdkrachten, direct of indirect?;  Brainich von Brainich Felth: De strijd onder water
Mars in Cathedra 49 Mars in Cathedra 49 Chemische oorlogvoering  
Mars in Cathedra 48 Mars in Cathedra 48 Terreinwaardigheid van voertuigen
Mars in Cathedra 47 Mars in Cathedra 47 De invloed van de veranderde energiesituatie op maritieme mogelijkheden
Mars in Cathedra 46 Mars in Cathedra 46 Die strategische Bedeutung der zivilen Verteidigung
Mars in Cathedra 45 Mars in Cathedra 45 Zwolsman: De bewapende helikopter, een tankjager?;  Mighout: De toekomst van de tank
Mars in Cathedra 44 Mars in Cathedra 44 Het vraagstuk van de kernwapens in de grijze zone. Een verkenning