Auteur

Het archief van de KVBK 1865-2001

  • Verslagen (1865-1902) nog niet beschikbaar, volledige publicatie volgt uiterlijk Q2 2024
  • Orgaan van de VBK (1902-1968) nu beschikbaar van 1948-1968, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q1 2024
  • Wetenschappelijk jaarberichten (1905-1967) nu beschikbaar van 1947-1967, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q3 2024
  • Mars in Cathedra (1969-1997) vink hiernaast
  • Jaarboeken (1997-2002) vink hiernaast
  • Bijzondere uitgaven vink hiernaast
Vanaf 1972 is de KVBK ook uitgever van de Militaire Spectator, zie daarvoor www.militairespectator.nl
332 resultaten. Pagina 3 van 28.
Mars in Cathedra 90 Mars in Cathedra 90 Kosters: Het optreden van de EG monitor-missie in Joegoslavië; Caligaris: The Mediterranean. Past errors and future options.
Mars in Cathedra 89 Mars in Cathedra 89 van Erp Taalman Kip: Technologieontwikkeling, de invloed op de Nederlandse krijgsmacht;  van Vuren: (Militaire) ontwikkelingen in de voormalige Sovjet-Unie.
Mars in Cathedra 88 Mars in Cathedra 88 Het optreden van 1 (UK) armoured division tijdens de golfoorlog
Mars in Cathedra 87 Mars in Cathedra 87 Baehr: De rol van de Verenigde Naties na de koude oorlog en de Golf; Heisbourg: Restructuring European security; Neuman, Heemskerck Pillis, van Rooyen, Sipkes, van Traa, ter Veer: forumdiscussie Defensienota 1991.
Mars in Cathedra 86 Mars in Cathedra 86 The importance of Air Power within the 21st century
Mars in Cathedra 85 Mars in Cathedra 85 De crisis in de Golf
125 jaar KVBK Gedenkbundel ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de KVBK
Mars in Cathedra 84 Mars in Cathedra 84 Future prospects for Europe’s Navies
Mars in Cathedra 83 Mars in Cathedra 83 van der Graaf: Hoe verifieert Europa zijn nieuwe militaire structuren?;  Amersfoort: Mei 1940, het Nederlandse leger in gevecht.
Mars in Cathedra 82 Mars in Cathedra 82 von der Gablentz: Perestrojka en Europa 1992: Wat gebeurt er met ons continent?; Starodubov: Militaire doctrine in de Sovjet-Unie.
Mars in Cathedra 81 Mars in Cathedra 81 Gedanken über die Zukunft des Kampfpanzers
Mars in Cathedra 80 Mars in Cathedra 80 Herweijer: 40 jaar NAVO: Een militaire visie op de toekomst;  Kuijpers: Conventionele Wapenbeheersing.