Auteur

Het archief van de KVBK 1865-2001

  • Verslagen (1865-1902) nog niet beschikbaar, volledige publicatie volgt uiterlijk Q2 2024
  • Orgaan van de VBK (1902-1968) nu beschikbaar van 1948-1968, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q1 2024
  • Wetenschappelijk jaarberichten (1905-1967) nu beschikbaar van 1947-1967, vink hiernaast; volledige publicatie volgt uiterlijk Q3 2024
  • Mars in Cathedra (1969-1997) vink hiernaast
  • Jaarboeken (1997-2002) vink hiernaast
  • Bijzondere uitgaven vink hiernaast
Vanaf 1972 is de KVBK ook uitgever van de Militaire Spectator, zie daarvoor www.militairespectator.nl
332 resultaten. Pagina 28 van 28.
Orgaan VBK 1927-02 (1)
Orgaan VBK 1927-01 (2)
Orgaan VBK 1927-01 (1)
Orgaan VBK 1926-12 (2)
Orgaan VBK 1926-12 (1)
orgaan 1926-11 Orgaan VBK 1926-11 De Indische Defensie A. De Weermacht in Indië B. De factoren, welke de organisatie van de Marine beheerschen
orgaan 1926-10 Orgaan VBK 1926-10 De doelstelling en samenstelling der Nederlandsche Weermacht in verband met de internationaal politieke verhoudingen
orgaan 1926-03 (2) Orgaan VBK 1926-03 (2) Leger-evolutie. Beknopt historisch overzicht