Master Military Strategic Studies

Deze Engelstalige wetenschap­pelijke masteropleiding vindt plaats in deeltijd, duurt twee jaar en biedt jaarlijks plaats aan ongeveer 45 studenten.

De breed opgezette strategische master bestudeert de rol van het militaire instrument binnen de context van hedendaagse veiligheidspolitiek vanuit een westers perspectief. De master geeft een grondige analyse van moderne strategische (veiligheids)issues.

De masteropleiding is primair bedoeld voor Nederlandse officieren en burgerpersoneel in vaste dienst bij Defensie. Daarnaast is de master toegankelijk voor civiele (niet-Defensie) studenten met een recente en relevante universitaire opleiding; officieren van bondgeno­ten of partnerlanden; en militairen met een aanstelling bij het reservepersoneel (reservisten en Defensity College-studenten).

Meer informatie over het masterprogramma is te verkrijgen via het mailadres master.mss@mindef.nl of de website van de NLDA.

Inschrijven voor het studiejaar 2024-2025 (aanvang 30 augustus) kan tot en met 31 mei.

Foto NATO