Mars en Mercuriussymposium - EU strategic autonomy

Op  dinsdag 14 november 2023 wordt het vijfde Mars en Mercuriussymposium georganiseerd door het platform bestaande uit de vereniging Mars en Mercurius, HCSS, KVBK en ondersteund door de Koninklijke Landmacht.

In dit tijdperk van de openlijke terugkeer van machtspolitiek op het Europese continent is de grootste verandering in de
Europese mentaliteit die zal moeten plaatsvinden het besef - niet alleen in woorden maar ook in daden - dat Europa moet
investeren in zijn eigen veiligheid om zijn grondgebied te verdedigen. Maar ook zijn er bredere veiligheidsbelangen. Europa
moet, als het gaat om het waarborgen van zijn waarden en overtuigingen, een sterkere positie innemen in het opkomende
multipolaire systeem. Wat vereist dit?

Deze vraag zal worden behandeld aan de hand van de items:
• Setting the scene ‘Europa in gevaar’
• Diepere Europese (Defensie) integratie, vanuit aangekondigde ‘Zeitenwende’
• EU industriële mobilisatie, vanuit het perspectief van de industrie/werkgevers
• Succes- en/of faalfactoren van integratie/samenwerking
• Paneldiscussie met/door de sprekers over strategische autonomie, o.l.v. moderator/discussieleider.

Meer informatie en aanmelden kan via de site van Mars en Mercurius

Mars en Mercurius 2023