Lawfare Seminar

Het Rule of Law Peloton van het 1 Civiel Militair Interactie Commando organiseert in samenwerking met de Militair Rechtelijke Vereniging een seminar over het concept Lawfare. Twee gastsprekers van het Legal Operations Team van Surpreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) geven een inleiding. Zij zullen daarnaast, casus aandragen, en het door SHAPE ontwikkelde tool “Matrix for Identification of Legal Operations” bespreken. Graag nodigen het peloton en de MRV onze mede Militaire Juristen en andere belangstellenden uit om hierbij aan te sluiten

Datum: Donderdag 16 maart 2023

Programma: 13:00-18:00 Plenaire lezing met aansluitend een borrel

Locatie: Waterliniezaal, gebouw V5, Kromhoutkazerne, Utrecht

Aanmelden via s.agterhuis@mindef.nl