Koninklijke onderscheiding voor hoogleraar KVBK

Commodore-vlieger prof.dr. Frans Osinga is vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Hij ontving de koninklijke onderscheiding onder andere voor zijn vermogen het vakgebied krijgsmachtwetenschappen onder de aandacht te brengen. Dat geldt ook voor het nut van Defensie in het publieke domein.

Eerder vervulde Osinga functies op het Instituut Defensie Leergangen en het Instituut Clingendael. De luchtmachter werkt sinds 2007 als Universitair Hoofddocent Militaire Operationele Wetenschappen op de Nederlandse Defensieacademie (NLDA). Sinds zijn aanstelling heeft Osinga zich continu ingezet voor het vakgebied krijgsmachtwetenschappen en militair operationele wetenschappen.

Als hoogleraar en als voorzitter van de vakgroep is het bacheloronderwijs op zijn initiatief de leerlijn Militaire Operaties herzien. Als voorzitter van het Opleidingsbestuur heeft Osinga zich ook intensief ingezet met de overige delen van dat onderwijs. Door de jaren heen leidde hij zo honderden aankomend officieren van de krijgsmacht op en stond hen bij hun opleiding bij.

Binnen en buiten Defensie

 

Osinga geldt als expert in zijn vakgebied. Hij draagt zijn kennis over oorlog en conflicten ook over aan tal van studenten buiten de krijgsmacht.

In het maatschappelijke en publieke domein is de hoogleraar sinds de inval van Rusland in Oekraïne een graag geziene veel gevraagde deskundige voor de media. Zijn kennis over oorlogvoering en conflicten is van grote waarde bij de duiding van het conflict. Heel Nederland en daarbuiten heeft via de media kennis kunnen maken met zijn expertise.

Dankzij zijn inspanningen aan de NLDA en de universiteit Leiden heeft hij krijgswetenschappen op een hoger plan gebracht. Hij brengt daarmee dit vakgebied en het belang en nut van Defensie in het publieke domein onder de aandacht.