Gastcollege Minister Bijleveld

 

Wat is jouw vraag aan de Minister van Defensie? Stel hem op 11 maart!

Op donderdag 11 maart geeft minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten een gastcollege over haar ministerschap tot nu toe en over de koers die Defensie vaart.

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK) en de Universiteit Leiden organiseren samen dit interactieve evenement voor studenten, de leden van de vereniging en andere belangstellenden.

Vanuit de Haagse Campus van de universiteit blikt Bijleveld in een korte inleiding terug op bijna vier jaar ministerschap en kijkt ze vooruit naar de toekomst van Defensie en de krijgsmacht. De recent verschenen Defensievisie 2035 Vechten voor een veilige toekomst biedt hier een aanzet toe. Na de inleiding is er voor alle deelnemers uitgebreid gelegenheid om de minister via de chat van de livestream te bevragen.

Ter afsluiting van het college ondertekenen het Institute of Security & Global Affairs van de universiteit en de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie een convenant, dat de formele start markeert van verdere samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Graag nodigen de KVBK en de Universiteit Leiden je uit om deel te nemen aan het college, dat op donderdag 11 maart van 14:15 tot 15.15 uur plaatsvindt (ontvangst vanaf 14:00). Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om het collgege bij te wonen op Wijnhaven. Voor de livestream gelden geen beperkingen.

 

Bekijk hier het verslag