Op een nader te bepalen moment in 2023 zal de KVBK een symposium organiseren over hyperwar.

Details over dit symposium volgen op een later moment.

In december 2019 publiceerde de Militaire Spectator een artikel over hyperwar van Drs. H.H. Geveke.