Op 5 mei vieren wij de bevrijding van Nederland op Bevrijdingsdag. Op Bevrijdingsdag herdenken we in Nederland het verleden, vieren we het heden en kijken we uit naar de toekomst. Een groot feest, met een rijke (militaire) geschiedenis. 

De stad Wageningen is onlosmakelijk verbonden met de bevrijding van ons land. Op 5 mei vonden de capitulatiebesprekingen van de Duitse troepen plaats in Hotel de Wereld. Een onderdeel van de krijgswetenschap is het bestuderen en leren van gebeurtenissen en oorlogen uit het verleden. Hierom is deze datum voor de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap (KVBK) van groot belang. Met deze reden organiseren wij een symposium op 1 mei, met als titel Vrijheidssymposium en  met als thema Bevrijdingsdag. Het symposium vindt plaats in Hotel de Wereld in Wageningen; in de zaal waar de capitulatiebesprekingen hebben plaatsgevonden. Het doel is u als deelnemer meer informatie te geven over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, alsook de huidige situatie. 

 

Het programma van de avond ziet er als volgt uit: 

18:30 Inloop symposium met koffie (de koffie mag mee de zaal in) 
19:00 Opening van het symposium door de Burgemeester van Wageningen (Floor Vermeulen) 
19:10 Lezing van de eerste spreker 
19:50 Lezing van de tweede spreker 
20:30 Q&A; mogelijkheid tot het stellen van vragen aan de sprekers 
21:00 Borrel 
22:00 Einde symposium 

 

Leden van de KVBK en van het Thematisch Netwerk Defensie van de VVD ontvangen een aanmeldlink op het bij ons bekende mailadres. Met deze link kunt u zich aanmelden voor dit symposium. U ontvangt de details en een kaart waarop de parkeergelegenheid aangegeven is per mail. We zien u graag daar!