Een militaire analyse van Commodore Professor Frans Osinga

 

Dinsdag 24 mei 2022 | 17:00 tot 19:00 | Campus Den Haag

 

Oorlog in Oekraïne. Ook in Nederland zijn de gevolgen voelbaar, en bijna dagelijks worden experts gevraagd naar hun mening en expertise om de oorlog in het Oosten te verklaren. Eén van de experts die u regelmatig hoort en ziet, is bijzonder hoogleraar War Studies Commodore professor Frans Osinga – tevens verbonden aan de KVBK.

De KVBK heeft Commodore Osinga daarom uitgenodigd voor een verdiepende kijk op dit conflict. Op 24 mei 2022, na de Algemene Ledenvergadering van de KVBK, zal hij zijn analyse delen van de oorlog in Oekraïne.

 

LET OP! Deze lezing vindt plaats aansluitend aan de ALV. Stukken voor de ALV kunt u opvragen bij de secretaris (secretaris@kvbk.nl). Na opgave ontvangt u de stukken uiterlijk enkele dagen van tevoren via de mail.

 

Programma

15:00   Ontvangst ALV
15:30   Aanvang ALV
16:30   Einde ALV, Ontvangst Lezing
17:00   Lezing Commodore Osinga
19:00   Einde