De jaarlijkse ALV zal plaatsvinden op 22 juni 2023. Aansluitend organiseert de KVBK een lezing over de veranderde dreiging van geïmproviseerde aanslagmiddelen en de rol die deze spelen in huidige en toekomstige conflicten.

Na de aanslagen van 11 september 2001 heeft de Nederlandse Krijgsmacht decennialang opgetreden in landen waar de tegenstander niet - zoals daar tijdens de Koude Oorlog op voorbereid was - bestond uit een conventionele krijgsmacht, maar uit een irreguliere tegenstander: Al Qaida en de Taliban. De grote mate van asymmetrie noopte deze tegenstander tot het gebruik van geïmproviseerde aanslagmiddelen zoals de bermbom. Om deze Improvised Explosive Devices (IED) het hoofd te bieden hebben Westerse landen jarenlang geïnvesteerd in Counter-IED. Deze expertise bleek ook in onder meer Syrië, Irak, Libië en Mali noodzakelijk om te kunnen optreden.

Met de veranderende geopolitieke situatie en een hernieuwde focus op het voeren van het grootschalig conflict tegen een reguliere tegenstander lijkt de relevantie van C-IED sterk te zijn afgenomen. Tijdens de lezing zal worden toegelicht hoe de toepassing van geïmproviseerde aanslagmiddelen juist in de context van hybride conflictvoering in de huidige geopolitieke omgeving een uitstekend alternatief biedt voor zowel statelijke als niet-statelijke actoren. 

Vanwege conflicterende agenda's heeft het bestuur besloten om de algemene ledenvergadering, die initieel gepland stond op 24 mei, te verplaatsen naar 22 juni. Stukken voor de vergadering kunt u opvragen bij de secretaris (secretaris@kvbk.nl). Na aanmelding voor de ALV krijgt u de stukken bovendien via de mail toegestuurd.

Locatie
Universiteit Leiden, Campus Wijnhaven (Turfmarkt 99 2511 DP Den Haag)

Programma
15:45 ontvangst ALV
16:00 ALV
16:45 ontvangst lezing
17:00 aanvang lezing
18:30 einde lezing, aanvang borrel
19:30 einde borrel

Let op! Vanwege technische problemen ontvangt u momenteel geen bevestigingsmail van ons!