Welkom bij de KVBK!


Welkom op de site van de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap!

Onze vereniging stelt zich ten doel om de krijgswetenschap te bevorderen in de ruimste zin van het woord. Daartoe besteden wij aandacht aan diverse onderwerpen; zowel aan krijgsverrichtingen in het verleden, alsook aan actuele crisisbeheersingsoperaties en (toekomstige) militair-technische ontwikkelingen. Om dit te verwezenlijken, organiseert de KVBK geregeld lezingen en presentaties verzorgd door (inter-)nationale deskundigen, militairen, politici en wetenschappers. Bij al deze bijeenkomsten is er volop gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Verder organiseren wij de jaarlijkse battlefieldtour naar militair historische locaties zoals bijvoorbeeld de Grebbeberg en fort Eben EmaŽl; bovendien zijn er excursies naar de verschillende onderdelen van de krijgsmacht.

Het bevorderen van het krijgswetenschappelijk denken binnen de Nederlandse krijgsmacht wordt vanuit de KVBK ook gestimuleerd door jaarlijks de KVBK scriptieprijs toe te kennen aan de beste scriptie in het Bachelortraject van jonge aankomend officieren van de Nederlandse Defensie Academie. In de toekomst willen wij studenten aan HBO-instellingen en universiteiten eveneens de kans geven deze prijs te verdienen.

De Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap geeft ook het maandblad Militaire Spectator uit. Dit is een internationaal erkend kwaliteitsvakblad op militair wetenschappelijk gebied, dat met een maandelijkse oplage van ruim 8000 exemplaren ook voor leden is bestemd. De Militaire Spectator werd in 1832 voor het eerst uitgegeven en is daarmee het oudste, bestaande militaire tijdschrift ter wereld. De artikelen in de Militaire Spectator van 1832 tot en met 2005 zijn in te zien via de website kvbk-cultureelerfgoed.nl en voor de jaren daarna via militairespectator.nl. De Militaire Spectator is aangesloten bij de European Military Press Association (EMPA).

Al met al zijn we een vereniging voor mensen, zowel militairen als burgers, die belangstelling hebben voor de krijgswetenschap, de krijgsmacht of veiligheidsbeleid in het algemeen. Hebben wij uw interesse gewekt? Word dan lid van de KVBK!

Ik dank u, mede namens de leden van de KVBK, voor uw getoonde belangstelling en ik weet zeker dat deze site aan uw krijgswetenschappelijke informatiebehoefte zal voldoen!


Generaal-majoor I.M. (Ivo) de Jong, voorzitter KVBK


[ HOME ]

© 2015 - KVBK | Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap
© Beeldmateriaal: Directie Voorlichting / Ministerie van Defensie


E-mail :
Internet :
secretaris@kvbk.nl
www.kvbk.nl